Cua Rang Muối

Nguyn Liệu

1. cua tươi
2. tỏi
3. bột ngủ vị hương
4. sugar
5. x dầu


Cch Lm

1. dng dao đm vo ức của cua cho cua chết.


2. dng bn chải rửa cua cho thật sạch


3. gở cua ra khỏi vỏ


4. dng dao cắt cua thnh 4 phần


5. đập cng cua cho vỏnức (để khi ăn cua trnh
răng bị mẽ v cng cua cứng).
6. bỏ cua va rổ cho ro nước


7. gạch cua đổ vo chn
8. đổ dầu ăn vo chảo v deep fry cua
(c thể bỏ vi tp tỏi vo cho thơm)
deep fry cở chừng 15 pht th cua chn.
đừng chin qa 15 pht , v nhớ trở cua khi
deep frỵ


9. Sau 15 pht, vớt cua ra để vo r.
rẩy bột tỏi vo cua .


10. dng một chảo khc cho dầu ăn vọ Lần ny
khng deep fry cho nn cho dầu vừa thị


Sau đ th:


1) lửa vặm medium high
2) tỏi gi nhỏ bỏ vo dầu
sau khi tỏi vng (not burn)
3) đổ gạch cua va
4) cho một t bột ngủ vị hương
5) cho một t x dầu (ty miệng)
6) cho t đường v msg
11. Sau khi cho gia vị v gạch cua vo chảo v
gạch cua bắt đầu nng ln th đeổ deep
fried cua vo v trn. cho đềụ
12. cở vi pht th trộn một lần v trộn
cho tới khi gạch cua bắt đầu sệt th
đổ ra đĩa v ready to eat.
Make your own free website on Tripod.com