Chuối chin

Nguyn Liệu

-Vật liệu:

1 nải chuối xim chn, 2 chn bột m, 1 cht nước mu, dầu
ăn.


-Gia vị:

1 cht Bicarbonate de soude hay bột nổị

Cch Lm

Chuối lột vỏ p 1 cht cho dẹp. Cũng c thể cắt chuối lm
đị


Bột m trộn Bicarbonate cho đều cho nước lạnh v sền sệt.
Bỏ v cht nước mu trộn thật đềụ


Bắc chảo lớn ln cho dầu v thật nhiều chin chuối mới
nổị


Dầu si cho chuối từng tri v bột nhng cho ngập chuối
rồi bỏ v chin cho lửa vừa vừa trở cho chuối vng đềụ
Chin hai ba tri trong chảo nếu c chỗ.


Cũng c thể thế nước mu bằng đường. Cho đường v
bột ăn ngọt nn mau ngn nhưng c người lại thch. Đường
cũng lm cho bnh c mu vng như nước mụ


Bnh chn vớt ra để ln vỉ sắt cho ro dầu dng cn nng
mới ngon.
Make your own free website on Tripod.com